Beschermd monument

Graf Henry van de Velde - Maria Sèthe

Beschermd monument van 26-12-2006 tot heden

ID: 215   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/215

Besluiten

Graftekens
definitieve beschermingsbesluiten: 26-12-2006  ID: 4477

Beschrijving

Het grafteken van Henry van de Velde en zijn echtgenote Maria Sèthe is beschermd als monument.Waarden

Het grafteken Henry van de Velde-Maria Sèthe is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Henry Van de Velde vormt omwille van zijn baanbrekend en veelomvattend oeuvre (architectuur, sierkunsten, grafische kunsten), zijn internationalisme, zijn theoretische en persoonlijke geschriften en zijn educatieve rol als eerste directeur van La Cambre, één van de markantste figuren van de architectuurgeschiedenis aan de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw. Van begenadigd kunstschilder zou hij via de sierkunsten overstappen naar de architectuur en tegelijk evolueren van één der grondleggers van de art nouveau naar een opmerkelijk modernisme.

artistieke waarde

Door hun materiaalgebruik (leisteen, graniet, kalkzandsteen), stijl (art nouveau, art deco, modernistisch) en kwaliteit van uitvoering (verbindingen, typografie), onderscheiden deze graftekens zich van de doorsnee productie na de Tweede Wereldoorlog en zijn ze representatief voor de personages waarvan ze de laatste rustplaats markeren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graf Henry van de Velde - Maria Sèthe

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Als grafsteen voor zijn echtgenote en zichzelf ontwierp van de Velde twee sobere, gezoet-leistenen grafstèles gevat in een dito boord, gelegen tegen de omheiningsmuur achterin de begraafplaats.