Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Valik: omgeving met knechtjeshoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-04-2008 tot heden

ID
2150
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2150

Besluiten

Watermolen Luimertingenmolen en omgeving, hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2008  ID: 4522

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de Valikhoeve met inbegrip van de nabijgelegen knechtjeshoeve. De als monument beschermde gebouwen van de Valikhoeve maken geen deel uit van de bescherming als dorpsgezicht.

De knechtjeshoeve vormt één van de twee overgebleven knechtjeshoeven van de Valikhoeve. De tweede is gelegen aan de Reeweg 96 en wordt in hetzelfde beschermingsbesluit eveneens beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de Valikhoeve met de vakwerk knechtjeshoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde:
Beide knechtjeshoeven van de Valikhoeve, respectievelijk uit de eerste en de tweede helft van de 19de eeuw, maken deel uit van één en hetzelfde historische complex en worden gekenmerkt door traditionele architecturale elementen als zadeldaken met Vlaamse pannen en de typische vakwerkbouw.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde:
Beide knechtjeshoeven van de Valikhoeve, respectievelijk uit de eerste en de tweede helft van de 19de eeuw, maken deel uit van één en hetzelfde historische complex en worden gekenmerkt door traditionele architecturale elementen als zadeldaken met Vlaamse pannen en de typische vakwerkbouw.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Knechtjeshoeve

Valikstraat 8 (Kortessem)
Voormalige hoeve, een zogenaamde knechtjeshoeve van de hoeve Valik, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoeve Valik

Valikstraat 2 (Kortessem)
Voormalige hoeve uit de 18de eeuw, met veel oudere aanleg. Heden U-vormig complex, samengesteld uit een poortvleugel, het woonhuis, de voormalige stallen en een deel van de voormalige dwarsschuur.