Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Café - Brasserie - De Kust

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
21513
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21513

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dokter Eduard Moreauxlaan nr. 19/ Vingerlingstraat nr. 2. Oorspronkelijk z.g. "CAFE - BRASSERIE - DE KUST" cf. gecementeerde belettering van borstwering. Afgeschuind hoekgebouw met modernistische inslag, uit late jaren 1920 - begin jaren 1930; zes traveeën en drie bouwlagen onder platdak. Baksteenbouw; doorgetrokken, gecementeerde bovendorpels o.m. van tweelichten op bovenverdieping. BenAanduiding van

Is de vaststelling van

Café - Brasserie - De Kust

Dokter Eduard Moreauxlaan 19 (Oostende)
Dokter Eduard Moreauxlaan nr. 19/ Vingerlingstraat nr. 2. Oorspronkelijk z.g. "CAFE - BRASSERIE - DE KUST" cf. gecementeerde belettering van borstwering. Afgeschuind hoekgebouw met modernistische inslag, uit late jaren 1920 - begin jaren 1930; zes traveeën en drie bouwlagen onder platdak. Baksteenbouw; doorgetrokken, gecementeerde bovendorpels o.m. van tweelichten op bovenverdieping. Ben