Beschermd monument

Sint-Severinuskapel

Beschermd monument van tot heden

ID
2152
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2152

Besluiten

Sint-Severinuskapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1984  ID: 1995

Beschrijving

De Sint-Severinuskapel te Valmeer, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Severinuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Severinuskapel

Bergstraat zonder nummer (Riemst)
Gotisch zaalkerkje, in 1611 gebouwd door graaf de Méan ter vervanging van de oorspronkelijke romaanse kerk, waarvan de toren behouden bleef.