Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 21585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21585

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 451-453. Deels vrijstaand herenhuis met l.toegangshek tussen bakstenen pijlers. In oorsprong eclectisch enkelhuis met neo-renaissance-elementen, met jaartal 1907 cf. cartouche boven deur; drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen); r., latere aanbouw van één trav. Gewijzigd en uitgebreid met woonhuis, nr. 453, in 1926, n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare), (Fig.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Rumbeeksesteenweg 451-453 (Roeselare)
Deels vrijstaand burgerhuis met links toegangshek tussen bakstenen pijlers. Gewijzigd en uitgebreid met woonhuis, nummer 453, in 1926, naar ontwerp van Alfons Van Coillie (Roeselare).