Semi-gesloten hoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Riemst
Straat Klein Lafeltstraat
Locatie Klein Lafeltstraat 33 (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73066/149.1
  • OL000329

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve in U-vorm

Klein Lafeltstraat 33, Riemst (Limburg)

Hoeve uit midden 19de eeuw en begin 20ste eeuw, de bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een vierkant erf met mestvaalt, aan de straatzijde afgesloten door een muur en een ijzeren inrijhek.

Beschrijving

De semi-gesloten hoeve te Riemst, is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Kleine Lafeltstraat 33 is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Omdat deze 19de-eeuwse hoeve gelegen is in één der oude bewoningskernen van de gemeente.

sociaal-culturele waarde

als 19de-eeuwse hoeve-uitbating.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.