Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Den Bonten Hont

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 21683   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21683

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Complex van twee laatgotische verankerde bakstenen puntgevels van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken uit de 16de eeuw, mogelijk met oudere kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Den Bonten Hont

Oost-Gistelhof 2 (Brugge)
Complex van twee laatgotische verankerde bakstenen puntgevels van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken uit de 16de eeuw, mogelijk met oudere kern.