Gemeentehuis Rotem en onderwijzerswoning

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-02-1990 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Haagstraat
Locatie Haagstraat 19 (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72041/103.1
  • OL001108

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gemeentehuis Rotem en onderwijzerswoningen

Haagstraat 17-19, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Twee identieke gebouwtjes opgetrokken in eclectische stijl, uit de eeuwwisseling, flankeren een klein, beboomd plein, aan de straat gelegen en aan de achterzijde begrensd door het nieuwe schoolgebouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de voormalige onderwijzerswoningen van de gemeenteschool. Eén van beide woningen werd in 1939 als gemeentehuis ingericht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van het voormalig schoolhuis en -gemeentehuis als volgt:
"door de sociaal-culturele waarde, in casu de gevoelswaarde, verbonden aan de herkenbaarheid die dit beeldbepalend element aan de gemeente verleent;
en door de historische, in casu de architectuurhistorische waarde, als een voor de bouwperiode typerend ensemble toen een gemeentehuis, met de nadruk op de façade, de veruiterlijking moest zijn van de waardigheid van zijn democratische functies."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000338, Voormalig schoolhuis en -gemeentehuis (GYSELINCK J., 1990).

Waarden

Het voormalige schoolhuis en voormalige gemeentehuis zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.