Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Rochuskapel en vier pesthuisjes

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
21745
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21745

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koning Albertstraat z.nr. en nrs. 28-30-32-34/ IJzerlegerstraat. Sint-Rochuskapel en vier zogenaamde pesthuisjes of "burgerlijke godshuizen"/ "Heilig Geesthuis" (cf. bouwplan). Wederopbouw ter vervanging van de vooroorlogse Kleine H. Geestkapel met aansluitend woongelegenheid voor een achttal arme vrouwtjes, die als compenAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Rochuskapel en vier pesthuisjes

Koning Albertstraat 28-36 (Diksmuide)
Koning Albertstraat z.nr. en nrs. 28-30-32-34/ IJzerlegerstraat. Sint-Rochuskapel en vier zogenaamde pesthuisjes of "burgerlijke godshuizen"/ "Heilig Geesthuis" (cf. bouwplan). Wederopbouw ter vervanging van de vooroorlogse Kleine H. Geestkapel met aansluitend woongelegenheid voor een achttal arme vrouwtjes, die als compen