Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 21801   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21801

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 3-4. Twee enkelhuizen opgesteld vlg. spiegelend schema. Breedhuizen van twee trav. en drie bouwl. onder mansardedak, van 1912 n.o.v. architect H. Hoste (Brugge) i.pl.v. één woning met XIX-lijstgevel van twee bouwl. Baksteenbouw gecombineerd met natuursteen voor lekdrempels, stijlen tussen de vensters en basis van de getrapte console van de halfronde erkers onder klimmend leiendak. Verhoogde


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Sint-Salvatorskerkhof 3 (Brugge)
Twee enkelhuizen opgesteld volgens spiegelend schema. Breedhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, van 1912 naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge) in plaats van één woning met 19de-eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen.