Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 21812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21812

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stationsstraat nr. 2 /Cottemweg. Hoevetje van de tweede helft van de 19de eeuw met losstaande bestanddelen rond onverhard erf met bomen. Gesloten straatgevel van het boerenhuis langs Cottemweg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Stationsstraat 2 (Oudenburg)
Stationsstraat nr. 2 /Cottemweg. Hoevetje van de tweede helft van de 19de eeuw met losstaande bestanddelen rond onverhard erf met bomen. Gesloten straatgevel van het boerenhuis langs Cottemweg.