Sint-Apolloniakapel

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Genoelselderen
Straat Millerstraat
Locatie Millerstraat zonder nummer (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73066/104.1
  • OL000276

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Apolloniakapel

Millerstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

Merkwaardige, ronde kapel, vrij hoog boven het straatniveau gelegen, op een kunstmatige heuvel.

Beschrijving

De Sint-Apolloniakapel te Genoeselderen, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Apolloniakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als rond bakstenen gebouw uit ca. 1700 met koepelvormige afdekking en voorafgegaan door een vooruitspringend portaal met driehoekig fronton.

volkskundige waarde

Als devotiekapel ter ere van de Heilige Apollonia.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.