Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Kollebloeme

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
21834
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21834

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische klokgevel uit de eerste helft van de jaren 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Kollebloeme

Grote Markt 24 (Ieper)
Eclectische klokgevel uit de eerste helft van de jaren 1920.