Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
21855
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21855

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuizen daterend uit eind 19de of begin 20ste eeuw. Bel-etagewoningen getypeerd door lijstgevels met verzorgde neoclassicistische cementering en bewaarde balkons met ijzeren leuningen (niet bij nummer 52).Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Consciencestraat 26 (Blankenberge)
Burgerhuis daterend uit eind 19de of begin 20ste eeuw. Bel-etagewoning getypeerd door lijstgevel met verzorgde neoclassicistische cementering en bewaard balkon met ijzeren leuning.


Neoclassicistische burgerhuizen

Consciencestraat 24, 42, 52 (Blankenberge)
Burgerhuizen daterend uit eind 19de of begin 20ste eeuw. Bel-etagewoningen getypeerd door lijstgevels met verzorgde neoclassicistische cementering.