Beschermd monument

Kasteel Hogemeyer: zomerlinde

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden

ID: 219   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/219

Besluiten

Kasteel, kasteelhoeve en landgoed Hogemeyer en bomen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3642

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de zomerlinde (Tilia platyphyllos) op het landgoed van het vermoedelijk rond 1750 opgetrokken kasteel Hogemeyer.
Op het moment van bescherming had deze zomerlinde een stamomtrek van 416 cm.Waarden

De zomerlinde (Tilia platyphyllos) met stamomtrek van 4,16 meter is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

door hun verscheidenheid in kleur en textuur vormen zij een rijk geschakeerd, esthetisch geïnspireerd ensemble.

wetenschappelijke waarde

omdat ze typisch voor de 19de-eeuwse landschappelijke aanleg uitzonderlijk grote afmetingen hebben.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Zomerlinde in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)
De zomerlinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Park van het Kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3-4 (Kortenaken)
Landhuis of 'huis van plaisantie' uit het midden van de 18de eeuw, aanzienlijk verbouwd en uitgebreid tussen 1859-1860 met bouw van hoektoren, neogotische huiskapel en kasteelhoeve; landhuis met park van circa 1 hectare 33 are met sporen van vroeg 19de-eeuws landschappelijke aanleg park.