Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Semi-gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-2004 tot heden

ID: 2191   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2191

Besluiten

Hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4255

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeve, bestaande uit het weiland met restanten van een boomgaard rondom de hoeve en de landweg langs het perceel. De als monument beschermde hoeve maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De agrarische omgeving van de vakwerkhoeve, met gedeeltelijk bewaarde, typische afbakening door middel van hagen en ontsloten door veldwegels, is representatief voor de historisch onbebouwde context van de hoeve, die de oorspronkelijke landbouwfunctie van de bebouwing accentueert en de esthetische aspecten van het vakwerk - als landelijke bouwtechniek bij uitstek - onderstreept.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De agrarische omgeving van de vakwerkhoeve, met gedeeltelijk bewaarde, typische afbakening door middel van hagen en ontsloten door veldwegels, is representatief voor de historisch onbebouwde context van de hoeve, die de oorspronkelijke landbouwfunctie van de bebouwing accentueert en de esthetische aspecten van het vakwerk - als landelijke bouwtechniek bij uitstek - onderstreept.

volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De agrarische omgeving van de vakwerkhoeve, met gedeeltelijk bewaarde, typische afbakening door middel van hagen en ontsloten door veldwegels, is representatief voor de historisch onbebouwde context van de hoeve, die de oorspronkelijke landbouwfunctie van de bebouwing accentueert en de esthetische aspecten van het vakwerk - als landelijke bouwtechniek bij uitstek - onderstreept.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semi-gesloten hoeve

Lindestraat 149 (Alken)
Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf.