Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stationswijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden
ID: 21911   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21911

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sociale woonwijk, gerealiseerd in opdracht van S. M. Interbrugse met aanlegplan en architectuur naar ontwerp van architect A. Mas uit Oudenaarde. Fasegewijs tot stand gekomen tussen 1974 en 1978.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stationswijk

Berkenstraat, Cipressenstraat, Elzenstraat, Hazenpad, Lindenstraat, Olmenstraat, Populierenstraat (Beernem)
Sociale woonwijk, gerealiseerd in opdracht van S. M. Interbrugse met aanlegplan en architectuur naar ontwerp van architect A. Mas uit Oudenaarde. Fasegewijs tot stand gekomen tussen 1974 en 1978.