Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stefanus: orgel

Beschermd monument van 17-07-2001 tot heden

ID: 2192   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2192

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stefanus: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2001  ID: 3755

Beschrijving

Het orgel in de Sint-Stefanuskerk te Valmeer, is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Stefanuskerk te Valmeer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het orgel te Valmeer is een getuige van goed 19de-eeuws vakmanschap en is tevens representatief voor het orgelpatrimonium.

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Bampstraat zonder nummer (Riemst)
De huidige kruiskerk vervangt een romaans of vroeg-gotisch gebouw, dat in 1846 werd afgebroken, op de toren na.