Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Oostkamp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 21929   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21929

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gemeenteplein nr. 1. Gemeentehuis van Oostkamp, gebouwd in 1882 in neo-Vlaamse renaissancestijl naar de ontwerpplannen van provinciaal architect René Buyck (1850-1923). Historiek. Vanaf 1870 rijpen ideeën om het toenmalige gemeenteplein aan te leggen en te verfraaien. In het kader van die werken wordt beslist een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gemeentehuis stondAanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Oostkamp

Gemeenteplein 1 (Oostkamp)
Gemeenteplein nr. 1. Gemeentehuis van Oostkamp, gebouwd in 1882 in neo-Vlaamse renaissancestijl naar de ontwerpplannen van provinciaal architect René Buyck (1850-1923). <italic>Historiek</italic>. Vanaf 1870 rijpen ideeën om het toenmalige gemeenteplein aan te leggen en te verfraaien. In het kader van die werken wordt beslist een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gemeentehuis stond