Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning, gedateerd 1926

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 21963   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21963

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wagnerstraat nr. 62. Bel-etagewoning gedateerd "1926", cf. gevelsteen. De oranjebakstenen lijstgevel, met sierankers, wordt horizontaal belijnd door natuurstenen banden ter hoogte van de bovendorpels. Segmentboogvormige muuropeningen met geblokte ontlastingbogen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning gedateerd 1926

Wagnerstraat 62 (Brugge)
Bel-etagewoning gedateerd "1926", zie gevelsteen. De oranjebakstenen lijstgevel, met sierankers, wordt horizontaal belijnd door natuurstenen banden.