Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven Kuesses en Vrindts: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
2197
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2197

Besluiten

Geografisch pakket Riemst
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1995  ID: 2826

Beschrijving

De omgeving van de Hoeve Kuesses en de Hoeve Vrindts is beschermd als dorpsgezicht. Beide als monument beschermde hoeves zijn niet opgenomen in het dorpsgezicht, tot de bescherming behoort wel tumulus Gentombe en de gesloten hoeve gelegen de la Brassinestraat 11.Waarden

De omgeving van de hoeven is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Omdat deze percelen integrerend deel uitmaken van het erf van deze landbouwuitbatingen en omdat de 19de-eeuwse hoeve gelegen op perceel 463G te samen met de twee andere monumentale hoevecomplexen in sterke mate het straatbeeld bepalen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

de la Brassinnestraat 11 (Riemst)
Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt, afgesloten door middel van een ijzeren inrijhek.


Hoeve Kuesses

de la Brassinnestraat 15 (Riemst)
Imposante gesloten hoeve, waarvan woonhuis en stallen dateren van 1724, de dwarsschuur waarschijnlijk uit de 18de eeuw.


Hoeve Vrindts

de la Brassinnestraat 21 (Riemst)
Gaaf bewaarde, gesloten hoeve in laat-classicistische stijl uit eind 18de, begin 19de eeuw.


Tumulus

de la Brassinnestraat zonder nummer (Riemst)
Tumulus tussen de hoeve nummer 15 en 21.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gentombe en omgeving

Tolstraat zonder nummer, Tongersesteenweg zonder nummer, de la Brassinnestraat zonder nummer (Riemst)
De Gentombe is een cirkelvormige grafheuvel uit de Midden-Romeinse tijd en ligt in een kleinschalig open landschap met weiland en hoogstamboomgaarden. Het uitzicht rondom wordt gedomineerd door de aanwezigheid van een aantal monumentale hoeves die het straatbeeld bepalen. Van op de onverharde holle weg is er een open zicht op de boomgaarden en de tumulus.