Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
21977
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21977

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistische burgerwoning uit de tweede helft van de 19de eeuw. Reeds bebouwing aanwezig in het tweede kwart van de 19de eeuw, cf. voorkomen op primitief kadasterplan (ca. 1830), eigendom van de weduwe van herbergier Jan Verschaete. Literatuur vermeldt dat het huis omstreeks 1868 wordt verbouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Dorpsplein 27 (Lendelede)
Neoclassicistisch burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Reeds bebouwing aanwezig in het tweede kwart van de 19de eeuw, zie voorkomen op primitief kadasterplan (circa 1830), eigendom van de weduwe van herbergier Jan Verschaete. Literatuur vermeldt dat het huis omstreeks 1868 wordt verbouwd.