Vastgesteld bouwkundig erfgoed

(Boeren)arbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
21985
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21985

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schavelarestraat nr. 7/ Bindersstraat. (Boeren)arbeidershuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, voortuintje. Witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen), getrapte dakkapel, overhoekse fries. Getoogde muuropeningen, bewaard beschilderd houtwerk met T-indeling en luiken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

(Boeren)arbeiderswoning

Schavelarestraat 7 (Torhout)
Schavelarestraat nr. 7/ Bindersstraat. (Boeren)arbeidershuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, voortuintje. Witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen), getrapte dakkapel, overhoekse fries. Getoogde muuropeningen, bewaard beschilderd houtwerk met T-indeling en luiken.