Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Oude dorpskern Dilsen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-12-1992 tot heden

ID
2199
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2199

Besluiten

Sint-Martinuskerk: toren, kerkhofmuur, kapelanij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-1992  ID: 2460

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de oude dorpskern van Dilsen, die bepaald wordt door de site van de voormalige Sint-Martinuskerk - met de restende 16de-eeuwse toren, het voormalige kerkhof en kerkhofmuur -, de 18de-eeuwse kapelanie, de verbouwde pastorie en hun onmiddellijke omgeving. Deze historische kern is gelegen aan de oude Maasarm.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en andere sociaal-culturele waarde van de onmiddellijke omgeving als volgt werd gemotiveerd: "als gaaf bewaarde dorpskern (al tenminste sinds 1845, atlas der buurtwegen), gelegen aan de oude Maas, bestaande uit de 16de-eeuwse toren van de voormalige Sint-Martinuskerk, het omringend kerkhof met kerkhofmuur, de voormalige pastorie; de sociaal-culturele waarde is gelegen in de getuigewaarde van het geheel, als gaaf bewaarde, oorspronkelijke structuur van een historisch gegroeide dorpskern."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000346, Oud-Dilsen. Toren van de 16de-eeuwse Sint-Martinuskerk met kerkhofmuur, gelegen Oude Kerkstraat; de voormalige kapelanij, gelegen Vissersstraat 2 en de onmiddellijke omgeving, advies KCML (1992).


Waarden

De toren van de Sint-Martinuskerk, de kerkhofmuur en de voormalige kapelanie zijn, met de onmiddellijke omgeving, beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kapelanie

Vissersstraat 2 (Dilsen-Stokkem)
Kapelanie, gebouwd door pastoor Bex in 1740 voor de eerste kapelaan Joes Loesen. Alleenstaand breedhuis, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat, tegen de muur van het oude kerkhof.


Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Oude-Kerkstraat 53 (Dilsen-Stokkem)
De pastorie was samen met de kerk en een gedeelte van het dorp in 1590 door een brand verwoest. Waarschijnlijk is het dit bouwvallige gebouw dat door pastoor Henricus Pijlmans (+ 1693) wordt beschreven, en waaraan hij allerlei herstellingen laat uitvoeren.


Toren van de oude Sint-Martinuskerk

Oude-Kerkstraat zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
De kerk van Dilsen is een zeer oude stichting, opklimmend tot de Karolingische periode. In 1556 wordt deze nieuwe kerk gewijd maar in de brand van 1590 wordt ze verwoest. De heropbouw duurt tot 1617.