Beschermd monument

Graf Albert Van huffel

Beschermd monument van 26-12-2006 tot heden
ID: 220   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/220

Besluiten

Graftekens
definitieve beschermingsbesluiten: 26-12-2006  ID: 4477

Beschrijving

Het grafteken van architect Albert Van Huffel op de begraafplaats van Tervuren, is beschermd als monument.


Waarden

Het grafteken Albert Van huffel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Albert Van huffel, die zich van meubelontwerper zou opwerken tot zelfstandig architect met een waardevol burgerlijk oeuvre, zal in de architectuurgeschiedenis gekend blijven als ontwerper van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart, in Koekelberg, een - helaas onafgewerkt gebleven - hoogtepunt van de art deco-architectuur in Belgiƫ dat qua gigantisme zijn gelijke slechts gekend heeft in de 19de eeuw met het Brusselse Justitiepaleis (1866-1883) van Joseph Poelaert. Op deze werf zou hij het pad kruisen van Rafaƫl Verwilghen en, later, dit van Henry Van de Velde aan La Cambre.

artistieke waarde

Door hun materiaalgebruik (leisteen, graniet, kalkzandsteen), stijl (art nouveau, art deco, modernistisch) en kwaliteit van uitvoering (verbindingen, typografie), onderscheiden deze graftekens zich van de doorsnee productie na de Tweede Wereldoorlog en zijn ze representatief voor de personages waarvan ze de laatste rustplaats markeren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graf Albert Van huffel

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Grafzerk in lichtgele, gevlekte graniet en getrapte grafsteen met lage rugstele, eenvoudig in de rij ingepast in een zone rechts van de hoofdingang.