Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Semi-gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-2004 tot heden

ID
2201
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2201

Besluiten

Hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4255

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde hoeve.Waarden

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Aan de Alkense oever van de Herk zijn vanouds min of meer belangrijke hoevecomplexen ingeplant, wellicht omwille van gemengd (agro-) economische en strategische redenen. De constellatie van hoeves aan het water, omgeven door een vrij uitgestrekt hinterland en alzo in een zeer wijde spreiding, wordt reeds door de Ferraris gesignaleerd en blijkt planologisch en toponymisch te verwijzen naar een feodale structuur. De historische constellatie is planologisch en volumetrisch vrij gaaf bewaard, maar enkel de hoeve Molenstraat 26 combineert een gave historische terreinstructuur met een gave bouwsubstantie. De combinatie is historisch representatief, niet alleen als onderdeel van de Alkense dorps- en gehuchtsstructuur, maar ook in individueel, typologisch opzicht, als hoeve aan de waterkant. Daarbij getuigt de bewaringstoestand van een typisch dorps traditionalisme, het persisteren van aloude machtsverhoudingen en een praktische ingesteldheid. De combinatie van (vakwerk)bebouwing en omgevend wei- en oeverland met populieraanplantingen is bovendien van een sterke beeldbepalende waarde.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Aan de Alkense oever van de Herk zijn vanouds min of meer belangrijke hoevecomplexen ingeplant, wellicht omwille van gemengd (agro-) economische en strategische redenen. De constellatie van hoeves aan het water, omgeven door een vrij uitgestrekt hinterland en alzo in een zeer wijde spreiding, wordt reeds door de Ferraris gesignaleerd en blijkt planologisch en toponymisch te verwijzen naar een feodale structuur. De historische constellatie is planologisch en volumetrisch vrij gaaf bewaard, maar enkel de hoeve Molenstraat 26 combineert een gave historische terreinstructuur met een gave bouwsubstantie. De combinatie is historisch representatief, niet alleen als onderdeel van de Alkense dorps- en gehuchtsstructuur, maar ook in individueel, typologisch opzicht, als hoeve aan de waterkant. Daarbij getuigt de bewaringstoestand van een typisch dorps traditionalisme, het persisteren van aloude machtsverhoudingen en een praktische ingesteldheid. De combinatie van (vakwerk)bebouwing en omgevend wei- en oeverland met populieraanplantingen is bovendien van een sterke beeldbepalende waarde.

volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Aan de Alkense oever van de Herk zijn vanouds min of meer belangrijke hoevecomplexen ingeplant, wellicht omwille van gemengd (agro-) economische en strategische redenen. De constellatie van hoeves aan het water, omgeven door een vrij uitgestrekt hinterland en alzo in een zeer wijde spreiding, wordt reeds door de Ferraris gesignaleerd en blijkt planologisch en toponymisch te verwijzen naar een feodale structuur. De historische constellatie is planologisch en volumetrisch vrij gaaf bewaard, maar enkel de hoeve Molenstraat 26 combineert een gave historische terreinstructuur met een gave bouwsubstantie. De combinatie is historisch representatief, niet alleen als onderdeel van de Alkense dorps- en gehuchtsstructuur, maar ook in individueel, typologisch opzicht, als hoeve aan de waterkant. Daarbij getuigt de bewaringstoestand van een typisch dorps traditionalisme, het persisteren van aloude machtsverhoudingen en een praktische ingesteldheid. De combinatie van (vakwerk)bebouwing en omgevend wei- en oeverland met populieraanplantingen is bovendien van een sterke beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semi-gesloten hoeve

Molenstraat 26 (Alken)
Het betreft een semi-gesloten hoeve die gegroeid is uit een 18de-eeuwse constructie.