Hoeve

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Lindestraat
Locatie Lindestraat 195 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73001/133.1
  • OL002102

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve

Lindestraat 195, Alken (Limburg)

L-vormige hoeve met datering 1910 op de latei der woonhuisdeur. Ommuurd erf, afgesloten met een ijzeren hek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het restant van de voormalige vakwerkhoeve, bestaande uit de boerenwoning.

Waarden

Het vakwerkrestant van de vroegere U-vormige hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het vakwerkrestant vormt de rechterhelft van een omstreeks 1955 opgedeeld en aan de linkerzijde door nieuwbouw vervangen, U-vormig hoevetje, progressief gegroeid uit een primitief gekadastreerd, L-vormig gebouwtje. De bewaarde rechtervleugel dateert van omstreeks 1911.

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
Het hoeverestant omvat een rechtervleugel die respectievelijk nog als hoeve-woonhuis te herkennen is; het woonhuis bleef bewaard als vakwerkstructuur op een lage bakstenen stoel en behield een typische indeling met laterale gang, centrale schouwen onderkelderde opkamer.
De vakwerkkern van de hoeve getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten.
Als vakwerkconstructie in een ruimer lokaal bestand van vakwerkconstructies, is het restant tot slot representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.