Gesloten hoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Tongersesteenweg
Locatie Tongersesteenweg (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73066/109.1
  • OL000337

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve

Tongersesteenweg 124, Riemst (Limburg)

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern, gelegen op de hoek Tolstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gesloten hoeve te Herderen, is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als gesloten boerderijcomplex uit de eerste helft van de 19de eeuw met gebouwen geschikt rondom een rechthoekig erf.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.