Rijkswachtkazerne

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Tongersesteenweg
Locatie Tongersesteenweg 140 (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73066/108.1
  • OL000281

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Rijkswachtkazerne

Tongersesteenweg 140, Riemst (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van tien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, in eclectische stijl; gebouwd eind 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige rijkswachtkazerne van Herderen, is beschermd als monument.

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als imposant alleenstaand breedhuis van 10 traveeën in eclectische stijl en te situeren rond 1900.

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.