Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Staats Middelbare Hoofdschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 22097   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22097

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 14, 18 - Arsenaalstraat, nr. 22 - Schoolstraat, nr. 19, 21. Vroeger z.g. .Staats Middelbare Hoofdschool. vlg. gevelsteen, heden Rijksmiddenschool. Schoolgebouw op gr.m. U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl n.o.v. architect L. Reynvoet (Doornik), gedateerd Anno 1923 d.m.v. gevelsteen. Begrensd door Lt. Calbergstraat ten N., Arsenaalstraat ten W. en Schoolstraat ten O. Laag ommuuAanduiding van

Is de vaststelling van

Staats Middelbare Hoofdschool

Arsenaalstraat 22, Luitenant Calbergstraat 16-18, Schoolstraat 19-21 (Nieuwpoort)
Schoolgebouw op grosso modo U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van architect L. Reynvoet (Doornik), gedateerd Anno 1923 door middel van gevelsteen.