Onze-Lieve-Vrouwekapel

Beschermd monument van 09-05-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Helen-Bos
Straat Bosstraat
Locatie Bosstraat zonder nummer (Zoutleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24130/147.1
  • OB001598

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Bosstraat zonder nummer, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Eénbeukige ruimte, bekroond met een leien dakruiter, voorzien van een transept en koor met vlakke sluiting, sacristie toegevoegd in de 18de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Onze-Lieve-Vrouwekapel, een voormalige kloosterkapel, anno 2013 gebruikt als parochiekerk van het gehucht Bos.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Bos als volgt:

  • "de historische waarde: voormalige kloosterkapel van het tijdens de godsdienstoorlogen volledig vernielde klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.
    De ruwe, onafgewerkte noordwanden van beuk en transept zijn de enige materiële sporen die nog wijzen op het bestaan van dit l6deeuwse vrouwenklooster dat de regel aan de Heilige Augustinus volgde."
  • "de artistieke waarde: merkwaardige, vrijwel homogeen gotische kapel uit de 16de eeuw met boeiend volumespel bestaande uit eenbeukig schip (1559) bekroond met klokkenruiter, een transept en een aanzienlijk hoger, twee traveeën diep en vlak afgesloten koor (1510) met aanleunende sacristie (17de eeuw) het geheel opgetrokken in bak- en kalkzandsteen.
    Karakteristieke elementen zijn onder meer het fraai geprofileerde, weliswaar bescheiden westportiek met drielofmotief (1559), het indrukwekkende drielicht-venster met laatgotische tracering in het zuidtransept, en de piscina (waterbekken) in de vorm van een met hogels versierde spitsboognis (1510) in het koor."
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DW000053, Bosstraat: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Boswinning en onmiddellijke omgeving te Bos (PAESMANS G., 1994).

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.