Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Beschermd monument van 09-05-1994 tot heden

ID: 221   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/221

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, hoeve Boswinning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-05-1994  ID: 2687

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Onze-Lieve-Vrouwekapel, een voormalige kloosterkapel, anno 2013 gebruikt als parochiekerk van het gehucht Bos.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Bos als volgt:

  • "de historische waarde: voormalige kloosterkapel van het tijdens de godsdienstoorlogen volledig vernielde klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.
    De ruwe, onafgewerkte noordwanden van beuk en transept zijn de enige materiële sporen die nog wijzen op het bestaan van dit l6deeuwse vrouwenklooster dat de regel aan de Heilige Augustinus volgde."
  • "de artistieke waarde: merkwaardige, vrijwel homogeen gotische kapel uit de 16de eeuw met boeiend volumespel bestaande uit eenbeukig schip (1559) bekroond met klokkenruiter, een transept en een aanzienlijk hoger, twee traveeën diep en vlak afgesloten koor (1510) met aanleunende sacristie (17de eeuw) het geheel opgetrokken in bak- en kalkzandsteen.
    Karakteristieke elementen zijn onder meer het fraai geprofileerde, weliswaar bescheiden westportiek met drielofmotief (1559), het indrukwekkende drielicht-venster met laatgotische tracering in het zuidtransept, en de piscina (waterbekken) in de vorm van een met hogels versierde spitsboognis (1510) in het koor."
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DW000053, Bosstraat: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Boswinning en onmiddellijke omgeving te Bos (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Bosstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
Eénbeukige ruimte, bekroond met een leien dakruiter, voorzien van een transept en koor met vlakke sluiting, sacristie toegevoegd in de 18de eeuw.