Beschermd monument

Hof de Méan

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

ID: 2216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2216

Besluiten

Geografisch pakket Riemst
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1995  ID: 2826

Beschrijving

Hof de Méan te Zichen-Zussen-Bolder, bestaande uit een hoektoren, dienstgebouw, poortgebouw en herenhuis, is beschermd als monument.Waarden

De hoektoren, een dienstgebouw, het poortgebouw en het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalige woonplaats van de familie de Méan die sinds de 16de eeuw heren waren van de heerlijkheid Meer-Bolder.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als een bak- en mergelstenen gebouwencomplex in Maaslandse Renaissance uit het begin van de 17de eeuw, bestaande uit een tweelagige hoektoren onder tentdak met octogonale bekroning, een poortgebouw met kalkstenen rondboogpoort gedateerd 162(7?) en een wapenschild met datering 1871, het herenhuis waarvan de buitengevel een kopie is van 1942 van de oorspronkelijke gevel van 1619.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof de Méan

Bolderstraat 60-62 (Riemst)
De straatzijde vertoont van links naar rechts de aaneenschakeling van een hoektoren, een dienstgebouw, het poortgebouw en het herenhuis, uit het begin van de 17de eeuw.