Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zetel van het districtcommissariaat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 22161   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22161

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis. Onder Frans bewind was het de zetel van het districtcommissariaat, daarna vredegerecht en vanaf 1864 in gebruik als gemeentehuis. Renovatie van de gevel in 2006-2007.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zetel van het districtcommissariaat

Wapenplaats 20 (Dentergem)
Voormalig gemeentehuis. Onder Frans bewind was het de zetel van het districtcommissariaat, daarna vredegerecht en vanaf 1864 in gebruik als gemeentehuis. Renovatie van de gevel in 2006-2007.