Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Schuurtje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22186
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22186

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eénlagig gebouw voorheen behorend bij nr. 14, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Schuurtje

Burgstraat 16 (Damme)
Eénlagig gebouw voorheen behorend bij nummer 14, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.