Graftekens van de familie Verwilghen

Beschermd monument van 26-12-2006 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Duisburgsesteenweg
Locatie Duisburgsesteenweg (Tervuren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24104/131.1
  • OB001752

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Graftekens van de familie Verwilghen

Duisburgsesteenweg zonder nummer, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Laatste rustplaats bestaat uit telkens drie sobere, vierkante steles in Franse kalkzandsteen die een centrale rechthoekige stele flankeren, gelegen tegen de met klimop begroeide voormalige omheiningsmuur.

Beknopte karakterisering

Typologiestèles
Datering20ste eeuw

Beschrijving

De graftekens van architect Rafaël Verwilghen en zijn familie op de begraafplaats van Tervuren, zijn beschermd als monument.

Waarden

De groep van zeven graftekens van de familie Verwilghen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Rafaël Verwilghen zou naast zijn rol als (mede)uitgever van architectuurtijdschriften, als mede-oprichter van de Société des Urbanistes Belges en als ingenieur, een belangrijke rol spelen als stedenbouwkundige bij de wederopbouw van het door twee opeenvolgende Wereldoorlogen verwoeste België, in het bijzonder in de frontstreek waar meerdere tuin-wijken naar ontwerp van gelijkgestemde architecten tot stand kwamen overeenkomstig zijn modernistische inzichten.

artistieke waarde

Door hun materiaalgebruik (leisteen, graniet, kalkzandsteen), stijl (art nouveau, art deco, modernistisch) en kwaliteit van uitvoering (verbindingen, typografie), onderscheiden deze graftekens zich van de doorsnee productie na de Tweede Wereldoorlog en zijn ze representatief voor de personages waarvan ze de laatste rustplaats markeren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.