Beschermd monument

Graftekens van de familie Verwilghen

Beschermd monument van 26-12-2006 tot heden

ID: 222   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/222

Besluiten

Graftekens
definitieve beschermingsbesluiten: 26-12-2006  ID: 4477

Beschrijving

De graftekens van architect Rafaël Verwilghen en zijn familie op de begraafplaats van Tervuren, zijn beschermd als monument.Waarden

De groep van zeven graftekens van de familie Verwilghen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Rafaël Verwilghen zou naast zijn rol als (mede)uitgever van architectuurtijdschriften, als mede-oprichter van de Société des Urbanistes Belges en als ingenieur, een belangrijke rol spelen als stedenbouwkundige bij de wederopbouw van het door twee opeenvolgende Wereldoorlogen verwoeste België, in het bijzonder in de frontstreek waar meerdere tuin-wijken naar ontwerp van gelijkgestemde architecten tot stand kwamen overeenkomstig zijn modernistische inzichten.

artistieke waarde

Door hun materiaalgebruik (leisteen, graniet, kalkzandsteen), stijl (art nouveau, art deco, modernistisch) en kwaliteit van uitvoering (verbindingen, typografie), onderscheiden deze graftekens zich van de doorsnee productie na de Tweede Wereldoorlog en zijn ze representatief voor de personages waarvan ze de laatste rustplaats markeren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graftekens van de familie Verwilghen

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Laatste rustplaats bestaat uit telkens drie sobere, vierkante steles in Franse kalkzandsteen die een centrale rechthoekige stele flankeren, gelegen tegen de met klimop begroeide voormalige omheiningsmuur.