Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeves: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 29-12-2004 tot heden

ID
2221
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2221

Besluiten

Vakwerkhoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-12-2004  ID: 4325

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde hoeves.Waarden

De landelijke omgeving van de vakwerkhoeves is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De onbebouwde context van de hoeves sluit praktisch aan bij de bebouwing en onderstreept deze in zijn oorspronkelijke agrarische functionaliteit. De alternatie van hoevegebouwen en onbebouwde landbouwstroken is daarbij representatief voor de historische dorpsontwikkeling langsheen de Grootstraat, waarvan de structuur door verkaveling en nieuwbouw steeds minder blijkt. Het geheel is tot slot van een uitgesproken esthetische waarde.

historische waarde

De onbebouwde context van de hoeves sluit praktisch aan bij de bebouwing en onderstreept deze in zijn oorspronkelijke agrarische functionaliteit. De alternatie van hoevegebouwen en onbebouwde landbouwstroken is daarbij representatief voor de historische dorpsontwikkeling langsheen de Grootstraat, waarvan de structuur door verkaveling en nieuwbouw steeds minder blijkt. Het geheel is tot slot van een uitgesproken esthetische waarde.

volkskundige waarde

De onbebouwde context van de hoeves sluit praktisch aan bij de bebouwing en onderstreept deze in zijn oorspronkelijke agrarische functionaliteit. De alternatie van hoevegebouwen en onbebouwde landbouwstroken is daarbij representatief voor de historische dorpsontwikkeling langsheen de Grootstraat, waarvan de structuur door verkaveling en nieuwbouw steeds minder blijkt. Het geheel is tot slot van een uitgesproken esthetische waarde.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Grootstraat 102 (Alken)
Het hoevetje is een historisch geƫvolueerd complex, met een hoofdvolume dat als woonhuis fungeert en op zijn minst dateert van omstreeks 1840.


Semi-gesloten hoeve

Grootstraat 114 (Alken)
Thans semi-gesloten hoeve, op de plaats van een hoeve met losstaande bestanddelen. De nog resterende vakwerkgedeelten dateren uit de tweede helft van de19de eeuw.