Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22243
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22243

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig burgerhuis, thans winkelhuis. Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Grote Markt 7 (Ieper)
Voormalig burgerhuis, thans winkelhuis. Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1921.