Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning, toegang tot beluik Fort Ghent

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 22287   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22287

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 140-142. Breedhuis van drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Toegang tot het beluik z.g. "Fort Ghent". Gebouwd in 1835-1836 i.o.v. kolenhandelaar Benedictus Ghent op een braakliggend terrein. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1981 n.o.v. architect P. Viérin (Brugge). Fort toegankelijk via rechth. poortje aa


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning, toegang tot beluik Fort Ghent

Carmersstraat 144 (Brugge)
Drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Toegang tot het beluik via poortje. Gebouwd in 1835-1836. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1981 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge).