Beschermd monument

Gesloten hoeve Boswinning

Beschermd monument van 09-05-1994 tot heden

ID
223
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/223

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, hoeve Boswinning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-05-1994  ID: 2687

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de 18de-eeuwse gesloten hoeve Boswinning. De ruime omgeving van de hoeve, in het landschap van de Getevallei, is als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Boswinning als volgt: "mooi voorbeeld van een middelgrote, witgeschilderde vierkanthoeve uit het midden van de 18de eeuw, met geïsoleerde ligging te midden van de Getevallei en gevormd door een zowel in- als uitwendig gaaf bewaard éénlaags woonhuis met steekboogvensters- en deur en een risalietvormig accent in de vorm van een opgaand dakvenster met driehoekige bekroning boven de inkomdeur, een poortgebouw met rondboogpoort en duiventil, een stalvleugel met rondboogdeurtjes en oculi en een verlaagde dwarsschuur."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DW000053, Bosstraat: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Boswinning en onmiddellijke omgeving te Bos (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De zogenaamde Boswinning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Boswinning

Bosstraat 1 (Zoutleeuw)
Gesloten hoeve waarvan het woonhuis, een gedeelte van de stallen en het poortgebouw met duifhuis, opklimmen tot de 18de eeuw.