Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis en vlasschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
22368
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22368

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van een (boeren)burgerhuis met links aanpalende vlasschuur uit het interbellum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis en vlasschuur

Baronstraat 72-74 (Izegem)
Samenstel van een (boeren)burgerhuis met links aanpalende vlasschuur uit het interbellum.