Semi-gesloten vakwerkhoeve

Beschermd monument van 29-12-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Meerdegatstraat
Locatie Meerdegatstraat 116 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73001/114.1
  • OL001738

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Semi-gesloten vakwerkhoeve

Meerdegatstraat 116, Alken (Limburg)

Gesloten hoeve met woonhuis als overblijfsel van een U-vormige hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw; de inplanting is mogelijk nog ouder.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de semi-gesloten vakwerkhoeve met bakhuis, erf en moestuin.

Waarden

De gesloten vakwerkhoeve, erf, moestuin en bakhuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is gegroeid uit een primitief gekadastreerd, U-vormig complex, met erf open naar het achterliggende hinterland; van deze oorspronkelijke constructie bleven de linkervleugel, een gedeelte van de rechtervleugel, alsook het (verplaatste) buitenerfse bakhuis bewaard; de huidige achtervleugel dateert grotendeels van omstreeks 1892.
De linkervleugel van de hoeve (tweebeukig woonhuis) en het linkergedeelte van de achtervleugel (dwarsschuur) bleven bewaard in lichtblauw geschilderd stijl- en regelwerk met lemen vullingen en een aantal oorspronkelijke muuropeningen, de structuur rustend op bakstenen stoelen en afgedekt door zadeldaken met Vlaamse pannen; de linkervleugel (stal) werd grotendeels versteend, maar behield een dak met Vlaamse pannen; recentere uitbreidingen zijn herkenbaar de dak(schild)en met mechanische pannen. Het complex behield op het ornhaagde moestuinperceel links een bakhuis in vakwerk met versteende vullingen en een bakstenen bakoven.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De vakwerkkern van de hoeve getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten.
Als hoeve met typische en herkenbare componenten (zie ook de nog aanwezige pomp, de buitenerfse mestvaalt en de voormalige moestuin) en als vakwerkconstructie in een ruimer lokaal bestand van vakwerkconstructies, is het complex tot slot representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.