Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met halsgevel uit 1879

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
22493
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22493

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 14/ Kleine Heilige Geeststraat. Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak; halsgevel van 1879 cf. opschrift op gebogen fronton, i.pl.v. van lagere tuitgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1983 n.o.v. architect E. Van Biervliet (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1999 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge). Neoclassicistische bepleisterde en witbeschildeAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met halsgevel uit 1879

Sint-Salvatorskerkhof 14 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; halsgevel van 1879, zie opschrift op gebogen fronton, in plaats van van lagere tuitgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1999 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Neoclassicistische bepleisterde en witbeschilderde halsgevel tussen vleugelstukken en siervazen rustend op de postamenten van de attiek.