Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Aldegondekapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 22549   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22549

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Z.nr. Z.g. "St.-Aldegondekapel". XIX-wegkapel met jaarsteen ..87 en tekst op altaarsokkel: "Deze kapel gesticht door Edmond Loontjes en zijn vrouw Mathilde Weens ter eere van de H. Aldegonde patrones tegen kanker, tandpyn en koorsen en tot nagedachtenis van hunne overledene ouders". Bedehuisje van één trav. op rechth. plattegrond onder zadeldak (mechanische pannen). Rode baksteenbouw met gebruikAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Aldegondekapel

Duivelshoekstraat zonder nummer (Roeselare)
Bedehuisje van één travee op rechthoekige plattegrond onder zadeldak (mechanische pannen).