Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID: 2259   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2259

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 5

Beschrijving

De Parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu kunstwaarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkplein 1 (Kortessem)
Romaanse kerk uit de 12de eeuw met vroeggotisch koor uit het derde kwart van de 13de eeuw en vergroting van de noordelijke zijbeuk in neoromaanse stijl in 1870-1875.