Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 1 (Kortessem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73040/102.1
  • OL000407

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkplein 1, Kortessem (Limburg)

Romaanse kerk uit de 12de eeuw met vroeggotisch koor uit het derde kwart van de 13de eeuw en vergroting van de noordelijke zijbeuk in neoromaanse stijl in 1870-1875.

Beschrijving

De Parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.