Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Onze-Lieve-Vrouwkapel, hoeve Boswinning en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-05-1994 tot heden

ID
226
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/226

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, hoeve Boswinning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-05-1994  ID: 2687

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het gehucht in Bos met vrij recente bebouwing, geconcentreerd rond de gotische Onze-Lieve-Vrouwkapel en met meer zuidwaarts de gesloten hoeve Boswinning.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische waarde van de onmiddellijke omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de Boswinning als volgt: "een gaaf bewaard landelijk gehucht als omkadering van de Onze-Lieve-Vrouwkerk enerzijds en het landbouwareaal van de Boswinning als economische en landschappelijk waardevolle context anderzijds."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DW000053, Bosstraat: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Boswinning en onmiddellijke omgeving te Bos (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk, Boswinning en onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve Boswinning

Bosstraat 1 (Zoutleeuw)
Gesloten hoeve waarvan het woonhuis, een gedeelte van de stallen en het poortgebouw met duifhuis, opklimmen tot de 18de eeuw.


Onze-Lieve-Vrouwekapel

Bosstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
EĆ©nbeukige ruimte, bekroond met een leien dakruiter, voorzien van een transept en koor met vlakke sluiting, sacristie toegevoegd in de 18de eeuw.