Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuws burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
22615
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22615

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuws burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), beraapte lijstgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

19de-eeuws burgerhuis

Noordstraat 30 (Lo-Reninge)
19de-eeuws burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), beraapte lijstgevel.