Beschermd monument

Tolhuis

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

ID: 2262   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2262

Besluiten

Geografisch pakket Riemst
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1995  ID: 2826

Beschrijving

Deze bescherming betreft waarschijnlijk het tolhuis van Millen. Het besluit vermeldt echter een fout adres en een fout kadasternummer. Op 19-12-2014 werd een nieuw besluit opgesteld wat op 05-06-2015 leidde tot een nieuwe bescherming van het tolhuis op de juiste locatie.Waarden

Het tolhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalig tolhuis dat tussen 1781-1783 verbouwd werd door tolontvanger A. Contant; het is gelegen langsheen de Romeinse heirbaan Tongeren-Maastricht.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als gesloten hoevecomplex met 17de-eeuwse kern, geschikt rondom een rechthoekig erf: tolhuis uit 1783, verhoogd in de tweede helft van de 19de eeuw; inrijpoort en stal in de oostvleugel met 17de-eeuwse kern en aanpassing uit de tweede helft van de 19de eeuw; de dwarsschuur in stijl-en regelwerk dateert uit 1893.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tolhuis

Oude Steenstraat 41-43 (Riemst)
De gesloten hoeve bestaat uit een vierkant erf, begrensd door het tol- en woonhuis ten zuiden, het wagenhuis en een stal ten westen, een vakwerkschuur ten noorden en de inrijpoort met aanpalende stal ten oosten. De hoeve is momenteel opgesplitst in twee wooneenheden die van elkaar gescheiden zijn door een muur in snelbouwsteen.