Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa naar ontwerp van F. Vervalcke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 22622   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22622

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 25/ Guldensporenstraat. Villa n.o.v. F. Vervalcke (Het Zoute), 1934. Hoofdblok met aansluitende volumes van twee bouwl. onder schilddaken (mechanische pannen) met dakkapellen en platte daken. Gele baksteenbouw. Verticale accentuering d.m.v. hoger opgetrokken trapkoker met langwerpig raam met glas-in-lood tussen driezijdige l.erker en afgerond r.balkon voorzien van buisprofielen. Het interieuAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa naar ontwerp van F. Vervalcke

Constantijn Duboisstraat 25 (Roeselare)
Villa naar ontwerp van F. Vervalcke (Het Zoute), 1934.