Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
22655
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22655

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 15. Oorspronkelijk omwalde hoeve. L-vormige opstelling van verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldak (mechanische pannen) rondom een begrint erf met siertuin; gietijzeren toegangshek met kar- en voetgangersdoorgang. Tabaksast (XX) en recense loods, resp. ten Z.O. en Z.W. van het erf. Ten N., langgestrekt boerenhuis in kern opklimmend tot XVIII d- XIX a, cf. volume en dakhelling. DakvenstAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kouterstraat 15 (Wervik)
Oorspronkelijk omwalde hoeve. L-vormige opstelling van verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldak (mechanische pannen) rondom een begrint erf met siertuin; gietijzeren toegangshek met kar- en voetgangersdoorgang. Tabaksast (20ste eeuw) en recente loods, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het erf.