Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stefanus: toren

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

ID: 2269   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2269

Besluiten

Geografisch pakket Riemst
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1995  ID: 2826

Beschrijving

De vroeggotische westtoren van de parochiekerk Sint-Stefanus te Valmeer, is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Stefanuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als enig restant van de vroeggotische kerk van circa 1300, waartegen in 1846 een neoclassicistisch schip werd aangebouwd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Bampstraat zonder nummer (Riemst)
De huidige kruiskerk vervangt een romaans of vroeg-gotisch gebouw, dat in 1846 werd afgebroken, op de toren na.